Anestesiologi > Cirkulation

Blödningstendens

Översikt

Läkemedel och blödning

Antikoagulantia

Blödningsutredning

 • [Ärftlig brist på de naturliga koagulationsproteinerna antitrombin, protein C och protein S ger en ökad risk för tromboembolism.] En del patienter har medfödda koagulationsfel som t.ex:
  • Hemofili (blödarsjuka) - Dessa individer saknar faktor VIII (hemofili typ A) eller IX (Hemofili typ B). Bra film om hemofili (9:36 min)
  • Von Willebrandts sjukdom
  • Trombocytdefekter.
 • Anamnes - Det finns ett formulär som hjälp vid anamnestagning där man kartlägger t.ex
 • Kan även mäta APTT och PK som mäter funktion av olika koagulationsfaktorer, men för ingen av dessa så utesluter ett normalt resultat blödningssjukdom.
  • [APTT - Mäter plasmakoagulationen (interna vägen) och är förlängd vid bl.a. heparinbehandling, AVK-behandling och hemofili. Högt APTT är inte ekvivalent med ökad blödningsbenägenhet]
  • [PK(INR) - PK mäter de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II, VII och X. INR ökar vid AVK-behandling, leversvikt och ärftlig K-vitaminbrist. Högt PK är ekvivalent med ökad blödningsbenägenhet.]
 • Trombelastogram (TEG), Rotation Thrombo Elasto Metry (ROTEM) - Viskoelastisk analysmetod som ger en grafisk realtidsillustration av hela koagulationsförloppet. Det grafiska diagrammet kan avläsas för att påvisa olika typer av koagulationsrubbningar
Högt APTT är INTE ekvivalent med ökad blödningsbenägenhet.
Högt PK är ekvivalent med ökad blödningsbenägenhet.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Anestesiologi/Cirkulation_/Blodningstendens Filename: Blodningsutredning.html ChapterId: 1268 SectionId: ChapterGroupId: 120