Neurologi > Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Parkinsons sjukdom med demens och Lewykroppsdemens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Generellt

 • Lewykroppsdemens diagnostiseras när de motoriska respektive kognitiva symptomen debuterar inom loppet av 12 månader.
 • Diagnosen Parkinsons sjukdom med demens ställs om de motoriska symptomen föregått de övriga med minst tolv månader.
DT/ MR och labvärden bidrar inte till diagnostiken av Lewykroppsdemens.

Utredningsmöjligheter

 • Anamnes
 • MMSE-profil
  • Patienter med den här typen av störningar har svårt med korslagda femhörningar och huvudräkning men är oftast orienterade till tid och rum. Detta till skillnad från Alzheimerspatienterna som har problem med närminne. MMSE räcker dock inte så långt eftersom det inte mäter exekutiv funktion nog mycket. Därför lägger man oftast till AQT.
 • AQT – Patienter som får bra på MMSE men där man ändå tror att något inte ligger rätt till, kan gå vidare med AQT-testet. Vissa patienter kan ha påtaglig förlångsamning här trots höga MMSE-poäng. Hur gör man testet?
  • Övningsexempel utan tidtagning.
  • Säg färgerna så fort du kan. Standardiserat gränsvärde på 35 sekunder. Gränsvärdet är oberoende av ålder, kön och utbildningsnivå.
  • Säg formerna så fort du kan. Standardiserat gränsvärde på 35 sekunder.
  • Säg färgen och formen på figurerna så fort du kan. Viktigt att säga färgen först och formen sen. Standardiserat gränsvärde på 70 sekunder. Alla i en frisk population klarar testet på under 70 sekunder, väldigt få Alzheimerspatienter gör det.
 • Ortostatisk blodtrycksmätning
 • DaTSCAN - (Dopamine transporter scan)
  • Funktionell hjärnavbildning med en ligand som markör för presynaptisk neuronal degeneration i nigrostriatala dopaminerga bansystem.
  • Används för differentialdiagnostik mellan demens av Lewy body-typ och Alzheimers sjukdom. Differentiering är möjlig på grund av låg striatal aktivitet vid DLB och normal aktivitet vid AD.
  • Används även för differentialdiagnostik av essentiell tremor från Parkinsons sjukdom, multipel systematrofi och progressiv supranukleär paralys då det är låg aktivitet vid de senare tillstånden. Kan dock inte skilja mellan PD, MSA och PSP, ej heller mellan DLB och PD med demens. Metoden är dyr och behöver inte alltid göras.

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Neurologi/Neurologi/Parkinsons_sjukdom_och_Lewykroppsdemens/Parkinsons_sjukdom_med_demens_och_Lewykroppsdemens Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1646 SectionId: ChapterGroupId: 556