Pediatrisk internmedicin > Pediatriska tumörer

Nefroblastom (Wilms tumör)

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Symptomen vid nefroblastom är diffusa vilket kan leda till sen diagnos. Tumören upptäcks ofta av föräldrarna som ser en konturförändring eller känner en knöl i buken.

  • Onormalt stor, hård, oöm knöl i buken
  • Buksmärtor t.ex. på grund av att den trycker på och orsakar obstipation. För att orsaka den typen av symptomen är tumören i de flesta fall relativt stor.
  • Ev. feber som tecken på tumörnekros
  • I vissa fall hematuri

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 1849 SectionId: 10680 ChapterGroupId: 525